Wpisy

Rekrutacja na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego została przedłużona. Serdecznie zapraszamy! Zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli, program tych studiów został zmodyfikowany i dostosowany do obowiązujących przepisów.

Na studia zapraszamy absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz z dydaktyki, które są niezbędne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Studia trwają trzy semestry i są przeznaczone dla osób chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Zajęcia odbywają się w Polkowicach, w klimatyzowanych i wygodnych salach wykładowych, w trybie weekendowym (sob.-niedz.), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Więcej szczegółów dotyczących kierunku znajduje się TUTAJ.

Jeśli marzy Ci się praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP), masz przygotowanie pedagogiczne, chęć doskonalenia się i zdobycia nowych kwalifikacji, studia podyplomowe pn. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w UJW są dla Ciebie! Nie ma co zwlekać tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe już teraz! Planowane uruchomienie studiów*: maj 2019 r., planowane zakończenie: czerwiec 2020 r.

Podczas studiów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy i poznasz nowych ludzi. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców z dużych ośrodków akademickich (np. Zielona Góra, Wrocław) jak i przez praktyków na co dzień pracujących w zawodzie nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w UJW jest:

  • zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej,
  • zdanie egzaminu końcowego (słuchacze NIE piszą pracy dyplomowej!).25

Masz pytania? Zadzwoń 767465324 lub napisz podyplomowe@ujw.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz -> TUTAJ.

 

*studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby chętnych.

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki daje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Takie kwalifikacje można zdobyć w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Za nami kilkanaście edycji studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,terapii pedagogicznej czy też bhp. Obecnie mamy także absolwentów Oligofrenopedagogiki, rekrutujemy więc na trzecią edycję tych studiów.

Zapraszamy do składania podań o przyjęcie na studia podyplomowe. Planowane uruchomienie studiów* w maju 2019 r. Studia trwają trzy semestry a ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 r.

Studia z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu – oligofrenopedagogiki prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach. Zajęcia planowane będą 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uczelni Jana Wyżykowskiego i innych dużych ośrodków akademickich, jak również praktycy edukacji specjalnej.

Zadzwoń i dowiedz więcej 767465324 lub napisz podyplomowe@ujw.pl

*pod warunkiem zgłoszenia się wymaganej liczby osób

Oferta kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. W związku z tym wprowadzamy dwie nowości, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli biologii i geografii oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Realizacja studiów wrzesień 2018-czerwiec 2019! (pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych). Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela biologii, geografii i przyrody lub wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Studia trwają trzy semestry a zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu w siedzibie UJW w Polkowicach (ul. Skalników 6b – mapka dojazdu).

Program każdego z nowych kierunków studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno–metodycznych oraz warsztatowych. Uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów, zaliczenie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu końcowego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Więcej o rekrutacji tutaj.

Sprawdź pełną ofertę studiów podyplomowych UJW.