Jan Walczak, pracownik Uczelni Jana Wyżykowskiego, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Na co dzień w UJW pracuje jako główny specjalista ds. promocji i wydawnictw.

Rozprawa doktorska zatytułowana „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej wolności słowa i demokratyzacji po stronie polskiej 1989-2016” została obroniona 26 czerwca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z wyróżnieniem. Badania na potrzeby pracy J. Walczak prowadził od 2011 r. – Bardzo się cieszymy z tego sukcesu. To ważne, że potencjał naukowy Uczelni wzmacnia się – mówi dr Włodzimierz Olszewski, Rektor UJW. – Z przyjemnością wspieramy naszych pracowników, którzy chcą kształcić się i rozwijać naukowo, to dla nas ważne – dodaje.