zdjęcie dekoracyjne

Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego podjął decyzję w sprawie organizacji kształcenia.  

Od 17 października wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych) przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Decyzją Rektora, Studenci wszystkich roczników kształcących się na kierunkach w Polkowicach, jak  i w Lubinie, zajęcia z wykładowcami będą odbywać w przy wykorzystaniu platformy Teams/SharePoint pakietu Office 365 oraz uczelnianej skrzynki e-mail.

Instrukcja logowania się do MS Teams znajduje się w zakładce E-learning: TUTAJ

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy z Panem Pawłem Zimkowskim, informatykiem UJW – p.zimkowski@ujw.pl

Ważna informacja dla studentów pierwszego roku (I i II stopnia)!

17 października 2020 r. (sobota) Dziekani poprowadzą spotkania organizacyjne, w tym szkolenie z zasad korzystania z platformy MS Teams. Spotkanie odbędzie się w budynkach UJW zgodnie z poniższym harmonogramem:

POLKOWICE

Administracja, Pedagogika– od godz. 8:15 do 9:30 w sali B107.

Logistyka, Informatyka i Mechatronika – od godz. 9:40 do 11:10 w sali B107.

LUBIN

Zarządzanie, studia I stopnia + Zarządzanie i inżynieria produkcji – godz. 9:00 sala 206.

Zarządzanie II stopnia – godz. 10:00 sala 206.

Górnictwo i geologia – godz. 11:00 sala 206.

 

Pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem  nr 43/2020  Rektora w przedmiotowej sprawie: TUTAJ

Informujemy jednocześnie, że oba dziekanaty pełnią swoje dyżury weekend 17-18 października w godzinach od 8.00 do 14.00.