Uczelnia Jana Wyżykowskiego inauguracja roku akademickiego - zdjęcie ilustracyjne

Na ręce władz Uczelni Jana Wyżykowskiego wpłynął list z życzeniami od Tomasza Raweckiego, Prezesa Zarządu  Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Nasz strategiczny partner zwrócił się w nim do Społeczności Akademickiej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

 „Szanowni Państwo,

Z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej – święta polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego w imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. pragnę złożyć na ręce Waszej Magnificencji najlepsze życzenia dla wszystkich wykładowców, pracowników i studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”, życzę władzom uczelni, pracownikom dydaktycznym i całej społeczności akademickiej wielu nowych wyzwań naukowych i badawczych, satysfakcji przy wypełnianiu codziennych obowiązków, ambitnych i żądnych wiedzy słuchaczy. Niech niedawno rozpoczęty nowy rok akademicki umożliwi Państwu realizację wszystkich zamierzeń i planów dydaktycznych oraz organizacyjnych, zwłaszcza w tych tak, specyficznych czasach.

Studentom UJW życzę zaś zadowolenia z wybranych kierunków kształcenia, wytrwałości i pasji w zdobywaniu wiedzy oraz szerokich perspektyw w pracy zawodowej po opuszczeniu murów uczelni”.

Oryginał listu – TUTAJ