kobieta odbiera nagrodę od mężczyzny w oddali druga kobieta podaje upominek mężczyźnie

Wręczyliśmy nagrody dla absolwentów z najwyższą średnią ocen z całego toku studiów oraz tym, którzy napisali wyróżniające się  prace dyplomowe.

W murach  naszej uczelni odbyło się wręczenie nagród oraz wyróżnień dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich ze wszystkich kierunków prowadzonych w UJW. To była sympatyczna i kameralna uroczystość. Za względów bezpieczeństwa sanitarnego nie było pełnej sali, w spotkaniu wzięli udział tylko wyróżnieni w roku akademickim 2019/2020 absolwenci i przedstawiciele promotorów najlepszych prac oraz władz uczelni. Rektor osobiście pogratulował prymusom, były upominki i słowa uznania dla tych, którzy przez cały okres studiów ciężko pracowali na swój sukces.

W tym roku w sumie nagrodzono 26 osób. Tytuł Primus Inter Pares 2020, czyli „najlepszego z najlepszych”, Rektor uczelni nadał trzem absolwentkom, reprezentantkom poszczególnych rodzajów studiów (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). Panie otrzymały dyplomy, pamiątkowe pióro, książkę z dedykacją od Rektora oraz upominki od uczelni, w tym bony do sieci Empik. Dodatkowo wyróżniono najlepszych absolwentów z pozostałych kierunków studiów. Były to nagrody nie tyl ko za najlepsze wyniki w nauce.

Oprócz nagród za najwyższe średnie ocen z całego toku studiów, Rektor wręczył także nagrody za wyróżniające się zdaniem Promotorów i Dziekanów prace dyplomowe.

Mamy nadzieję, że upominki od Uczelni i bony do sieci Empik sprawią absolwentom przyjemność.

Ponadto podczas uroczystości Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wręczyła nagrody dla laureatów konkursu pn. „Najlepsza praca dyplomowa”, który organizowała we współpracy z naszą Uczelnią. W konkursie wyróżniono łącznie 6 prac dyplomowych – I, II i III miejsce na każdym wydziale UJW, tj. nagrodzono trzy prace pisane w Polkowicach i trzy w Lubinie. Oprócz dyplomantów nagrody za trud i wsparcie odebrali także promotorzy autorów prac: dr inż. Anna Wojciechowicz, prof. Stanisław Witkowski, dr inż. Robert Kaszuba, dr Grzegorz Jastrzębski, dr inż. Radosław Milewski.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mężczyzna mówi do zrgromadzonych uczestników spotkania  mężczyzna wręcza nagrodę kobiecie  męzczyzna wręcza nagrodę mężczyźnie w tle czytająca kobieta   nagrody dla absolwentów  nagrody dla absolwentów  na pierwszym planie nagrody na drugim nagrodzeni oraz władze uczelni   nagrody dla absolwentów