Z przyjemnością informujemy, że wciąż można złożyć podanie na studia! W ofercie studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie na kierunkach i w specjalnościach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy:

  • Górnictwo i geologia to studia prowadzone wspólnie z KGHM PM S.A.- do wyboru atrakcyjne specjalności od klasycznego górnictwa (Techniki eksploatacji złóż) po specjalność mechaniczną (Maszyny i urządzenia górnicze);
  • Mechatronika pod patronatem Bosch Rexroth w nowej specjalności Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych, która przygotowuje do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym a także w przedsiębiorstwach zajmujących się stosowaniem, serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle;
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji z marką Bosch Rexroth w ramach którego będzie można studiować na Inżynierii procesów produkcji, specjalności przygotowującej do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu;
  • Zarządzanie – studia licencjackie– zapraszamy na Zarządzanie kadrami i marketing – dwupłaszczyznową specjalność adresowaną do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania) oraz w działach marketingu, komunikacji czy PR;
  • Zarządzanie- studia II stopnia (magisterskie)– w ramach kierunku można podjąć kształcenie na dwóch specjalnościach: Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie w przemyśle i administracji; dodatkowo w tym roku oferujemy nowość: studia II stopnia w połączeniu ze studiami podyplomowymi (o korzyściach wynikających z takiego połączenia więcej dowiesz się tutaj;
  • Logistyka to studia inżynierskie w ramach których polecamy studiowanie na specjalności Logistyka przedsiębiorstw, która pozwali absolwentom na podejmowanie pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji związanych z zarządzaniem logistyką wewnętrzną, logistyką produkcji oraz łańcuchem logistycznym obejmującym również logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i firmach zajmujących się działalnością usługową;
  • Informatyka z popularną wśród inżynierów specjalnością Systemy i sieci komputerowe na której student zdobywa wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www;
  • Administracja z atrakcyjną nową specjalnością Administracja samorządowa pozwalającą zdobyć wiedzę z zakresu procesów menadżerskich oraz nowoczesnego zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej;
  • Pedagogika kierunek ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia umożliwiającą pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zapewnienia opieki po zajęciach lekcyjnych (np. uczniowie przebywający w świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych) lub pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo lub trwale (np. podopieczni ognisk wychowawczych i domów dziecka).

Rekrutacja na studia jest dwuetapowa, najpierw kandydaci muszą dokonać rejestracji na kierunek studiów drogą elektroniczną, poprzez system E-dziekanat, a następnie komplet dokumentów dostarczają do właściwego dla kierunku Biura rekrutacji w Polkowicach lub w Lubinie.

Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie znajdziesz TUTAJ.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych – szczegółowa oferta tutaj.