na zdjęciu mężczyzna, prezes KGHM Marcin Chludziński,

„Wspólnie kształcimy poszukiwanych specjalistów” – to hasło z pewnością przejdzie do historii naszej Uczelni. Wszystko za sprawą podpisanej kilka miesięcy temu umowy o kształceniu dualnym z największym pracodawcą w Zagłębiu Miedziowym jakim jest KGHM Polska Miedź S.A.

Jak ważne jest to obustronne porozumienie w swoim liście do władz, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i pracowników Uczelni Jana Wyżykowskiego wyraził Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM.

 

„Jego Magnificencjo,

Szanowni Państwo,

                                                                                                                                             Drodzy Studenci

Inauguracja nowego roku akademickiego to zawsze ważne wydarzenie w życiu uczelni. Tegoroczna uroczystość może się różnić oprawą, ale niezmiennie stanowi prawdziwe święto całej wspólnoty uczelnianej – wykładowców, pracowników, studentów. W tym roku jest to także święto KGHM – partnera Uczelni Jana Wyżykowskiego w kształceniu dualnym.

Studia dualne to nowoczesna forma kształcenia, doceniona zarówno przez środowiska naukowe, studentów i biznes. Łączy tradycyjne studia akademickie z praktyką zawodową w przedsiębiorstwie. Liczymy, że studenci i absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia, który objęliśmy patronem, zdobędą wiedzę i doświadczenie, które pozwolą na piękne kariery.

Reprezentanci KGHM związani z górnictwem i geologią, autorytety w swoich dziedzinach, pracowali wspólnie z uczelnią nad programem nauczania tak, by jak najlepiej zoptymalizować go pod kątem potrzeb przemysłu miedziowego. Chcemy mieć pewność, że teoria znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas przyszłej pracy w naszych Oddziałach. Wielu spośród Studentów Uczelni już dziś zasila nasze załogi, wierzymy, że dzięki studiom pogłębią swoją specjalizację i będą chcieli rozwijać Polską Miedź. Najlepsi mogą liczyć na wsparcie finansowe naszego programu stypendialnego, który przewiduje również dodatkowe stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w tym celu celebruje swoją pełnoletność, a my cieszymy się, że w tym wyjątkowym momencie rozpoczęliśmy formalną współpracę. Przy wspólnym zaangażowaniu, opierając się na Państwa wiedzy i naszej praktyce mamy szansę na optymalny program kształcenia i wielu ekspertów na rynku pracy.

Wszystkim wykładowcom, pracownikom i studentom życzę ciekawości i wytrwałości, wielu pasjonujących zagadnień i twórczych inspiracji. Powodzenia i sukcesów!”

                                                                                                                                             

Oryginał listu – TUTAJ