grafika czesnego studiów podyplomowych

Bogata oferta studiów podyplomowych Uczelni Jana Wyżykowskiego ukierunkowana jest przede wszystkim wymaganiami rynku pracy.  Teraz niższe czesne nawet o 20%! Rekrutacja trwa do końca października!

Rozszerzający się zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach sprawia, że pracownicy przedsiębiorstw, administracji a także sami pracodawcy i menadżerowie chcą poszerzać dotychczasowe umiejętności, zdobywając dodatkową wiedzę w danej dziedzinie. Warto jednak podkreślić, że na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Niezależnie od tego, czy ma wykształcenie na poziomie licencjata, inżyniera czy magistra. Na wybranie ścieżki edukacyjnej nigdy nie jest za późno! Studia podyplomowe menadżerskie, techniczne, pedagogiczne oraz prawne. Dlaczego warto się zdecydować? Pytamy dr Jerzego Widerskiego, prof. UJW. – Kształcenie na studiach podyplomowych to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Obecnie pracodawcy  potrzebują bowiem  interdyscyplinarnych specjalistów. W wielu firmach  zatrudniani są pracownicy posiadający wiele kompetencji i umiejętności. Żyjemy w czasach, w których nie wystarczy ukończyć  studia wyższe  ukierunkowane na jedną dziedzinę. Studia podyplomowe to zatem możliwość uzupełniania wykształcenia i poszerzania kompetencji. Dlatego Uczelnia Jana Wyżykowskiego przygotowała w tym roku bardzo  różnorodną propozycję. Studiowanie w naszej Uczelni to ponadto kontakt ze specjalistami i wykładowcami, którzy na co dzień pracują w naszym regionie. To ludzie, którzy nie tylko są doskonałymi nauczycielami akademickimi, ale także praktycy znający społeczne i gospodarcze uwarunkowania lokalnego rynku – powiedział Prorektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli oraz pedagogów. Tu studia podyplomowe w specjalnościach:

– przygotowanie pedagogiczne,

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną,

– terapia pedagogiczna z arteterapią,

– socjoterapia z arteterapią,

– integracja sensoryczna z psychomotoryką.

Kształcimy także pracowników i kadry kierownicze sektora publicznego z zakresu m.in. administracji rządowej i samorządowej

– administracji i prawa pracy,

– ochrony danych osobowych,

– komunikacji i negocjacji.

W naszej ofercie znajdziecie studia podyplomowe m.in. z zakresu ZARZĄDZANIA:                                          

– górnictwie,

– projektami,

– kadrami,

– logistyką I WIELE INNYCH.

SZCZEGÓŁY OFERTY znajdziecie na stronie – www.podyplomowe.ujw.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA! Prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych:

POLKOWICE – ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102, tel. 767465337, e-mail: podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w LUBINIE, ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

WYBIERZ KIERUNEK NA PRZYSZŁOŚĆ! Gwarantujemy atrakcyjne ceny, kameralne grupy, profesjonalną bazę dydaktyczną, a w naszych murach przyjazną atmosferę.

KOSZT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Obniżamy czesne na poszczególnych kierunkach nawet o 20%! Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie oraz DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych: TUTAJ