grafika ilustracyjna

W dzisiejszym świecie musimy się mierzyć z różnymi zagrożeniami. Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem. Zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem niewątpliwie wzrasta. Zdobądź wiedzę merytoryczną i praktyczną. My przygotujemy Cię do przyszłego zawodu.

W naszej ofercie znajdziecie studia pierwszego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem. Studia o tym profilu dają praktyczne i potrzebne umiejętności w zakresie przygotowywania strategii przeciwdziałania różnorakim zagrożeniom i ich skutkom.

Ukończenie specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem daje możliwość pracy w instytucjach podległym resortom realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym. Wśród nich m.in.: resort  spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym.

Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

  • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
  • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
  • pracę w formacjach ochrony,
  • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Biorąc pod uwagę różnorodność zagrożeń współczesnego świata, kierunek o tej specjalności przygotowuje absolwenta do uzyskania kompetencji menadżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny.