Zdjęcie ilustracyjne samorządowcy, rektor po podpisaniu umowy klastra energii

Efektywne wykorzystanie zasobów energii, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, niższe koszty zaopatrzenia w energię. „Klaster Energii Zagłębia Miedziowego” stał się faktem. Gmina Polkowice, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz pięć sąsiednich samorządów przystąpiło do wspólnego projektu, którego celem jest  pozyskiwanie bezpiecznej środowiskowo i taniej energii.

Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości w powiecie polkowickim będziemy spoglądać na pola wypełnione tysiącami  paneli fotowoltaicznych. Zielona energia zapukała bowiem i w te strony.  Inicjatorem porozumienia na rzecz utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego okazała się Gmina Polkowice. Do wspólnego projektu zaproszono m.in. powiat polkowicki, gminę Przemków, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz naszą uczelnię. 1 lipca 2020 roku porozumienie stało się faktem.

– Klastry energetyczne mają ogromne znaczenie strategiczne jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa – powiedział podczas spotkania w UJW, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów. – Mam nadzieję, że Klaster Energii Zagłębia Miedziowego będzie w jakiś sposób inspiracją dla powstawania fotowoltaiki na różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej, co później z korzyścią przełoży się na indywidualnych  konsumentów.

Jesteśmy otwarci na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor tradycyjnej energetyki – przyznał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – To porozumienie może istotnie wpłynąć na poprawę środowiska, zdrowie i życie naszej społeczności, a przede wszystkim da zrównoważony rozwój gmin wchodzących w skład Klastra. Ponadto ogromnym wsparciem dla tego przedsięwzięcia jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Klaster postrzegam jako przestrzeń innowacyjnych firm, bowiem to naturalna płaszczyzna do współpracy z uczelnią – podkreślił dr Tadeusz Kierzyk, Rektor UJW. – My będziemy musieli uzupełnić przedmiot naszej działalności, bo nie mamy kierunków studiów związanych z energetyką. Więc niewątpliwie taki kierunek będziemy chcieli uruchomić. Ponadto pojmuję rolę uczelni jako miejsce czy  płaszczyznę do kontaktów,  badań, rozwoju, a także jednostkę, która miałaby dostarczyć wykwalifikowaną kadrę do przedsiębiorstw skupionych w tym klastrze. Myślę, że jest to szansa na duży rozwój współpracy – dodał dr Kierzyk.

Bez wątpienia kolebką rozwoju polskiego rynku Odnawialnych Źródeł Energii jest zgorzelecki klaster. Obszar inwestycji pod Bogatynią to 2 tys. hektarów, na których już zainstalowanych jest 250 tys. paneli fotowoltaicznych. Inwestycja nadal się rozwija i w pełni posłuży tamtejszym gminom. Tym doświadczeniem z naszymi samorządowcami podczas spotkania w uczelni dzielił się Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKlaster.

Klaster energii to platforma, która łączy i pozwala na to, żeby realizować wspólny cel – zaakcentował Albert Gryszczuk. – Ten wspólny cel jest prosty. Produkujmy, konsumujmy energię w jednym miejscu. Budowa niezależnego, lokalnego rynku energii wykorzystującego odnawialne źródła energii to przyszłość, a Klastry Energii są podstawą transformacji energetycznej Polski.

Podpisanie porozumienia to ta łatwiejsza część, przed nami kolejna, trudniejsza – przyznał gospodarz Gminy Polkowice. –  Teraz czeka nas wdrożenie wszystkich rozwiązań i przede wszystkim ścisła współpraca tych środowisk, które zasiadły przy tym stole.