W dzisiejszym świecie musimy się mierzyć z różnymi zagrożeniami. Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem. Zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem niewątpliwie wzrasta. Zdobądź wiedzę merytoryczną i praktyczną. My przygotujemy Cię do przyszłego zawodu.

W naszej ofercie znajdziecie studia pierwszego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem. Studia o tym profilu dają praktyczne i potrzebne umiejętności w zakresie przygotowywania strategii przeciwdziałania różnorakim zagrożeniom i ich skutkom.

Ukończenie specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem daje możliwość pracy w instytucjach podległym resortom realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym. Wśród nich m.in.: resort  spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym.

Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

  • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
  • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
  • pracę w formacjach ochrony,
  • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Biorąc pod uwagę różnorodność zagrożeń współczesnego świata, kierunek o tej specjalności przygotowuje absolwenta do uzyskania kompetencji menadżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

 

Jesteśmy otwarci na współpracę i dyskusję. Za nami interesujące spotkanie w ramach konferencji „Kształcenie kadr w Powiecie Górowskim”. Podczas wizyty przede wszystkim przedstawiliśmy naszą ofertę kształcenia oraz propozycję współpracy w zakresie przedsięwzięć pozadydaktycznych: organizacji konferencji, kursów i szkoleń, a także wykonywania przez UJW usług consultingowych (opracowania strategii, analiz, ekspertyz itp.).

Podczas konferencji mieliśmy okazję obszernie opowiedzieć o misji i działalności naszej uczelniprzyznaje dr Jerzy Widerski, Prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia w UJW.Mówiliśmy m.in.  o naszej strategii, o efektach współpracy z ważnymi dla nas partnerami jakimi są – KGHM  Polska Miedź S.A. oraz Bosch Rexroth Polska.

Ofertę kształcenia Uczelni Jana Wyżykowskiego studiów: inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych dla mieszkańców powiatu górowskiego oraz współpracy dla szkół ponadpodstawowych z tego terenu obszernie przedstawili nasi dziekani:  dr Jan Walczak – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan w Filii UJW w Lubinie.

Ponadto podczas spotkania zebranym gościom zaprezentowano ofertę funkcjonującego w uczelni Centrum Usług Gospodarczych.

Jesteśmy gotowi na organizację i współorganizację różnego rodzaju  szkoleń i konferencji – mówi mgr Anna Chlebińska, Spec. ds. administracyjno – biurowych w UJW. – Oferujemy m.in. wynajem sal konferencyjnych, a także inne usługi tj; doradztwo (consulting), przeprowadzanie audytów czy wykonywanie ekspertyz. Proponujemy także szkolenia w takich dziedzinach jak: prawo, prawo podatkowe, komunikacja, pedagogika, biznes, inżynieria mechaniczna, logistyka czy zarządzanie. Możemy także wspólnie przygotować określone przedsięwzięcie – przyznaje mgr Chlebińska.

Gospodarzem spotkania w Starostwie Powiatowym w Górze była Anna Kolibek, Starosta Górowski. Wśród uczestników konferencji byli: Andrzej Rogala – Wicestarosta Górowski, Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, przewodniczący rad, radni, prezesi spółek, kierownicy jednostek gminnych i powiatowych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej. – Naszą ofertą edukacyjną i szkoleniową zainteresowane są już m.in. górowskie szkoły, a także inne instytucje z tamtego terenu.  – Jesteśmy otwarci na współpracę i dyskusję – oświadczył Prorektor UJW, dr Widerski.

 

Z dnia na dzień społeczność akademicka powiększa się o liczne grono Absolwentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Kolejnych kilkadziesiąt osób stanęło do obrony prac magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Mierzyli się z kolejnym w swoim życiu ważnym egzaminem.  – Przyznaje, że to niezwykle wyczekiwana, ale również stresująca chwila –  powiedziała nam Agnieszka Kopernatzka, absolwentka kierunku Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.W sumie czekało na nas 54 zagadnienia. 30 pytań kierunkowych, 24 specjalnościowych. – Dałam radę. – Dla mnie  tytuł magistra to realizacja założonych celów życiowych. Udało się. Jestem zadowolona.

Poszłam za ciosem – mówi Anna Mróz, absolwentka tego samego kierunku. – Na tej uczelni broniłam tytuł licencjacki i od razu postanowiłam zdobyć także magistra.

Obrony prac magisterskich odbywały się  w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Absolwentów o kierunku Zarządzanie egzaminowała komisja w składzieprof. nadzw. dr hab. Stanisław Witkowski, dr inż. Zdzisław Pólkowski, oraz przewodniczący mgr Mariusz Rogowski.

– My również trzymany kciuki za naszych studentów – powiedział promotor i recenzent prac dyplomowych prof. nadzw. dr hab. Stanisław Witkowski.Oczywiście musimy być uczciwi przy ocenianiu.  Studia są o profilu praktycznym, a każda z tych prac jest naprawdę na wysokim poziomie. Empiryczna i praktyczno-wdrożeniowa. Absolwenci muszą ją obronić.

Moja praca dotyczyła „Zarządzania zasobami ludzkimi w branży transportowej na przykładzie firmy KGHM ZANAM” – przyznaje Klaudia Zdanowicz z Głogowa, absolwentka UJW.Pracuje w tym przedsiębiorstwie –  stąd ten temat. Tytuł inżyniera już mam, magister był samorealizacją, spełnieniem zawodowych planów.

Obrony prac licencjackich i magisterskich na pozostałych kierunkach Uczelni Jana Wyżykowskiego potrwają łącznie do 16 lipca.

Niektórzy egzamin końcowy mają już zaliczony. Na naszej uczelni trwają obrony dyplomowe prac licencjackich i magisterskich. Kilkunastu studentów kierunku Pedagogika i administracja spotkanie z promotorem i recenzentem ma już za sobą.

Na naszej uczelni trwa maraton egzaminów końcowych. Studenci bronią swoich tytułów.  Mimo pandemii przy zachowaniu wszelkich norm sanitarnych, przebieg egzaminu odbywa się zgodnie ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem w siedzibie uczelni w Polkowicach oraz filii w Lubinie. – Cieszymy się, że absolwenci są już na finiszupowiedział dr Jan Walczak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.Egzaminy mają już za sobą między innymi  studenci kierunku Pedagogika. Dziś do obrony przystąpiła Administracja. Każda z osób losuje dwa pytania z listy. Dodatkowo jedno zadaje promotor.

– Ogromny stres – przyznała tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną Paula Juśkiewicz z Lubina.Za nami wiele nieprzespanych nocy. Zdałam jednak  na piątkę. Jestem bardzo zadowolona – dodała studentka administracji.

Było dużo nauki, którą musiałam łączyć zarówno z pracą zawodową i obowiązkami w domu. Nie ukrywam – ciężka praca. Dziś jednak mogę przyznać z ulgą –  udało się – mówiła Agata Cieślińska z Polkowic.

Tytuł licencjata na pięć obronił także student administracji, Tomasz Dąbrowski. Mnóstwo emocji, brakuje słów. Teraz czas na studia magisterskie.

Studia magisterskie w Uczelni Jana Wyżykowskiego chce kontynuować Grzegorz Kukła, absolwent Administracji UJW. – Ostatnie trzy lata pokazały, że można łączyć życie prywatne, zawodowe i studenckie. Tutaj na uczelni poznałem wspaniałych ludzi i wykładowców. Przyznaje, że ostatni czas nie był łatwy. Nauka online, praca dyplomowa. Wolę tradycyjny system nauczania, ale wszystko zakończyło się dobrze.

Absolwentów administracji egzaminowała komisja w składzie: dr Jolanta Dmowska, przewodniczący dr Jan Walczak oraz  promotor dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.

Obrony prac licencjackich i magisterskich na pozostałych kierunkach Uczelni Jana Wyżykowskiego zaplanowane są na kolejne dni lipca.

 

Efektywne wykorzystanie zasobów energii, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, niższe koszty zaopatrzenia w energię. „Klaster Energii Zagłębia Miedziowego” stał się faktem. Gmina Polkowice, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz pięć sąsiednich samorządów przystąpiło do wspólnego projektu, którego celem jest  pozyskiwanie bezpiecznej środowiskowo i taniej energii.

Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości w powiecie polkowickim będziemy spoglądać na pola wypełnione tysiącami  paneli fotowoltaicznych. Zielona energia zapukała bowiem i w te strony.  Inicjatorem porozumienia na rzecz utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego okazała się Gmina Polkowice. Do wspólnego projektu zaproszono m.in. powiat polkowicki, gminę Przemków, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz naszą uczelnię. 1 lipca 2020 roku porozumienie stało się faktem.

– Klastry energetyczne mają ogromne znaczenie strategiczne jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa – powiedział podczas spotkania w UJW, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów. – Mam nadzieję, że Klaster Energii Zagłębia Miedziowego będzie w jakiś sposób inspiracją dla powstawania fotowoltaiki na różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej, co później z korzyścią przełoży się na indywidualnych  konsumentów.

Jesteśmy otwarci na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor tradycyjnej energetyki – przyznał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – To porozumienie może istotnie wpłynąć na poprawę środowiska, zdrowie i życie naszej społeczności, a przede wszystkim da zrównoważony rozwój gmin wchodzących w skład Klastra. Ponadto ogromnym wsparciem dla tego przedsięwzięcia jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Klaster postrzegam jako przestrzeń innowacyjnych firm, bowiem to naturalna płaszczyzna do współpracy z uczelnią – podkreślił dr Tadeusz Kierzyk, Rektor UJW. – My będziemy musieli uzupełnić przedmiot naszej działalności, bo nie mamy kierunków studiów związanych z energetyką. Więc niewątpliwie taki kierunek będziemy chcieli uruchomić. Ponadto pojmuję rolę uczelni jako miejsce czy  płaszczyznę do kontaktów,  badań, rozwoju, a także jednostkę, która miałaby dostarczyć wykwalifikowaną kadrę do przedsiębiorstw skupionych w tym klastrze. Myślę, że jest to szansa na duży rozwój współpracy – dodał dr Kierzyk.

Bez wątpienia kolebką rozwoju polskiego rynku Odnawialnych Źródeł Energii jest zgorzelecki klaster. Obszar inwestycji pod Bogatynią to 2 tys. hektarów, na których już zainstalowanych jest 250 tys. paneli fotowoltaicznych. Inwestycja nadal się rozwija i w pełni posłuży tamtejszym gminom. Tym doświadczeniem z naszymi samorządowcami podczas spotkania w uczelni dzielił się Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKlaster.

Klaster energii to platforma, która łączy i pozwala na to, żeby realizować wspólny cel – zaakcentował Albert Gryszczuk. – Ten wspólny cel jest prosty. Produkujmy, konsumujmy energię w jednym miejscu. Budowa niezależnego, lokalnego rynku energii wykorzystującego odnawialne źródła energii to przyszłość, a Klastry Energii są podstawą transformacji energetycznej Polski.

Podpisanie porozumienia to ta łatwiejsza część, przed nami kolejna, trudniejsza – przyznał gospodarz Gminy Polkowice. –  Teraz czeka nas wdrożenie wszystkich rozwiązań i przede wszystkim ścisła współpraca tych środowisk, które zasiadły przy tym stole.

Wspólne działanie na rzecz likwidacji m.in. niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów! Gmina Polkowice przystępuje do nowej inicjatywy, której celem jest pozyskiwanie bezpiecznej środowiskowo i taniej energii. Do wspólnego projektu zaproszono m.in. powiat polkowicki, gminę Przemków, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz naszą uczelnię. Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia „Klastra Energii Zagłębia Miedziowego” zostanie podpisane w najbliższą środę, 1 lipca, o godzinie 10, w Sali Senatu Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

23-24 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego na Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego „Uspaek”, która działa przy UJW we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Polkowice.

Tegoroczne wręczenie dyplomów było wyjątkowe. Dzieci umówione były na konkretne godziny, obowiązywały też: dystans, maseczki ochronne, dezynfekcja rąk i zakaz gromadzenia się na terenie Uczelni. „Chcemy żeby nasi słuchacze i wszyscy odwiedzający UJW czuli się bezpieczni, stąd te środki ostrożności – mówi Maria Paszkowska, kierownik Biura promocji i rozwoju inicjatyw lokalnych. Ten rok na Akademii był trudny ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale cieszymy się, że dzieci podjęły wyzwanie i mimo trudności zostały z nami ucząc się angielskiego online”.

W zajęciach akademii w tym roku uczestniczyło blisko 100 uczniów, mieszkańców Gminy Polkowice. Na zakończenie dzieci otrzymały certyfikaty oraz upominki, w tym bezprzewodowe słuchawki douszne w wygodnym etui. Najbardziej zaangażowani słuchacze, którzy brali udział w dodatkowych konkursach językowych, otrzymali także bony do sieci Empik – na ich realizację mają czas do maja przyszłego roku a kupić będą mogli za nie to, co tylko im się zamarzy.

Z większością dzieci, które teraz odbierają dyplomy, na pewno spotkamy się po wakacjach. Jednocześnie bardzo liczymy na to, że zajęcia będziemy mogli realizować w tradycyjnej formie, w salach dydaktycznych uczelni, bawiąc się językiem angielskim wśród kolegów i koleżanek, bo wtedy dzieci najlepiej zdobywają nowe umiejętności językowe

– mówi Dorota Paszkiewicz, koordynator Uspeak i jedna z lektorek j. angielskiego.

Aby dostać się do Uspeak działającej przy UJW, gdzie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice mogą bezpłatnie zgłębiać tajniki języka angielskiego, trzeba pozytywnie przejść przez kwalifikacje językowe. „W tym roku, ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, konkursy eliminacyjne zostały przesunięte z czerwca na wrzesień – podkreśla Maria Paszkowska. O zasadach rekrutacji będziemy na pewno informować na naszych stronach internetowych i za pośrednictwem mediów społecznościowych” – dodaje.

Projekt pn. Dziecięca Akademia Języka Angielskiego Uspeak realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Polkowice.

Przed nami kolejne, ważne międzynarodowe wydarzenie naukowe. Uczelnia Jana Wyżykowskiego współorganizatorem renomowanej, światowej  konferencji ECAI w Bukareszcie w Rumunii.

Wydarzenie odbędzie się online. Artykuły naukowe są indeksowane w istotnych dla świata nauki bazach danych Web of Science i IEEE. UJW współorganizuje konferencję ECAI 2020 wspólnie z politechnikami i z uniwersytetami z Rumunii, Turcji oraz Japonii.Wśród wielu prelegentów spotkania jest nasz wykładowca dr inż. Zdzisław Pólkowski, który wraz z dr Martą Jabłońską z Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentuje m.in. artykuł naukowy na temat: Mowa nienawiści w internecie – niestandardowe, przykładowe badania Polski, Rumunii, Indii i Bułgarii. Ponadto profesor UJW jako przewodniczący sesji wraz z indyjskimi uczonymi ukaże – „Przykład podejścia heurystycznego do zagregowanych planów zapytań”.

12 edycja Międzynarodowej Konferencji dotycząca elektroniki, komputerów i sztucznej inteligencji odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2020.  Szczegóły pod adresem: www.ecai.ro.

Program konferencji:

Na zdjęciu: Politehnica Uniwersity of Bucharest, Romania

 

 

Wysoki poziom naukowy, około 160 ważnych dla światowej nauki wystąpień wybitnych naukowców i badaczy. Wielogodzinna wymiana doświadczeń. Za nami największa w historii uczelni międzynarodowa  konferencja naukowa.

Wirtualne spotkanie  ogromnej rzeszy naukowców, praktyków i ekspertów przemysłowych w dziedzinie informatyki i komunikacji niemal z całego świata. Przy współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja na temat: „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem była indyjska uczelnia –  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana, Indie (BMIET).

Swoje kraje reprezentowali naukowcy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, Włoch, Ukrainy, Nigerii, Malezji, Danii, Rumunii, Chin, Iranu, Anglii, Chorwacji i wielu innych państw.

Tematy techniczne, trudne, ale ważne dla nauki. – Swoje prace zgłosiło ponad 300 naukowców z całego świata, ostatecznie po weryfikacji dopuszczono do konferencji około 160 referatów, podzielonych następnie na sześć paneli tematycznych – powiedział Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW . My przygotowaliśmy m.in.  artykuł na temat technicznych uwarunkowań kształcenia w czasie pandemii. Temat bardzo aktualny i nośny. Pokazaliśmy jak poradziliśmy sobie ze strony technicznej ze zdalnym nauczaniem. Ponadto dowiedzieliśmy się jak z tym problemem radziły sobie inne uczelnie na świecie.  

Współpracę z indyjską uczelnią (BMIET) zainicjował i rozwinął dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+. Jego udział w konferencjach zagranicznych zaowocował w nawiązywaniu wielu kontaktów. – Z pewnością dla naszej Uczelni te wirtualne spotkanie tak zacnego grona naukowców  było bezprecedensowym wydarzeniem –  powiedział Przewodniczący konferencji ze strony UJW. – Uwzględniając Social Media w konferencji mogło uczestniczyć nawet 400 osób  jako słuchacze. 90 procent z nich po wypełnieniu ankiety przyznała, że jej organizacja była na bardzo wysokim poziomie. Praca w międzynarodowym zespole była wyjątkowym doświadczeniem.

To pokazuje jakim sukcesem była nasza konferencja. Prócz tego odpowiednio pozycjonuje Uczelnię Jana Wyżykowskiego w świecie naukowym, oraz promuje miasto i samorząd. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, że jesteśmy jedyną uczelnią samorządową w Polsce – podkreślił gospodarz UJW.

– Bardzo się cieszę, że oprócz licznych działań wewnętrznych, jak chociażby atrakcyjna oferta edukacyjna dla studentów, Uczelnia Jana Wyżykowskiego podejmuje działania o charakterze zewnętrznym. Ta konferencja pokazała, że UJW należy do grona ważnych już nie tylko w Europie, ale na całym świecie, ośrodków akademickich, promując tym samym gminę Polkowice – przyznał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic oraz uczestnik konferencji. 

– Jesteśmy otwarci na kontakty z innymi szkołami wyższymi. Będziemy także rozwijać współpracę z naszymi przyjaciółmi z Indii – mówił podczas konferencji Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk. – Chciałbym, aby te spotkanie poza aspektami naukowymi było platformą porozumienia naukowców z różnych państw, różnych narodów, z różnych stron świata. Nauka powinna nas łączyć – dodał Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji jest znany na całym świecie koncern wydawniczy Springer. Dzięki temu zaprezentowane publikacje ukażą się w specjalnych jego wydaniach. Wśród nich znajdą się referaty naszych pracowników naukowych: dr. Tadeusza Kierzyka oraz dr. inż. Zdzisława Pólkowskiego.

 

Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z zakresu informatyki i komunikacji. Promocja innowacyjnych rozwiązań, umiędzynarodowienie nauki. Wybitni naukowcy i badacze. Blisko setka ważnych dla światowej nauki publikacji. Prezentacje wirtualnie przedstawione zostaną podczas IV międzynarodowej konferencji na temat „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Gospodarzem tegorocznej międzynarodowej konferencji naukowej jest jedna z indyjskich uczelni -  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana, Indie (BMIET). Przy dobrej współpracy światowe spotkanie odbędzie się online, choć wcześniej zaplanowane było w murach naszej uczelni. Wirtualna konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców, profesorów, studentów i ekspertów przemysłowych w dziedzinie informatyki i komunikacji.

- Wśród uczestników ze strony indyjskiej zasiądzie wielu wybitnych naukowców – przyznaje Przewodniczący konferencji ze strony UJW: dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW.

Podczas wielogodzinnego spotkania  odbędzie się wymiana doświadczeń, praktyk oraz promocja racjonalizatorskich rozwiązań. Konferencja zapewni naukowcom i uczestnikom perspektywy współpracy krajowej i międzynarodowej oraz możliwość tworzenia sieci kontaktów między uczelniami wyższymi, instytucjami z Indii  oraz zagranicy w celu promowania badań.

- Warto podkreślić,  że podobnie jak Uczelnia Jana Wyżykowskiego indyjski Instytut prowadzi między innymi studia z zakresu informatyki, inżynierii, technologii informacyjnej oraz elektroniki – nadmienia  Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW. – Ten wspólny mianownik może być zalążkiem do dalszej współpracy.

ICDAM-2020 zostanie zorganizowana w czwartek 18 czerwca 2020 r. Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji będzie znany na całym świecie koncern wydawniczy Springer. - Na 300 nadesłanych prac, podczas konferencji zaprezentowanych zostanie blisko setka ważnych dla światowej nauki publikacji – dodaje dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW. – Zostaną one opublikowane w specjalnych wydaniach Springera.

Szczegółowy program konferencji wraz z abstraktami – POBIERZ

Skrócony program konferencji - POBIERZ

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji.